Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 735 - 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 32
zúčastnili se: 28
splnili podmínky přijetí: 19
nesplnili podmínky přijetí: 9
přijatí rovnou: 9
přijatí celkem: 14

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných: 29 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 145 
průměrný výsledek: 95 
směrodatná odchylka: 38,3414205500448 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: TVP - Tělesná výchova
počet zúčastněných: 28 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 108 
průměrný výsledek: 90 
směrodatná odchylka: 36,6135755370782 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

4.6.2020 - 0:44:28 Úvodní stránka