Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 735 - 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 33
zúčastnili se: 21
splnili podmínky přijetí: 13
nesplnili podmínky přijetí: 8
přijatí rovnou: 5
přijatí celkem: 7

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných: 22 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 182 
průměrný výsledek: 98 
směrodatná odchylka: 74,3324002799042 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: TVP - Tělesná výchova - test
počet zúčastněných: 21 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 120 
průměrný výsledek: 91 
směrodatná odchylka: 70,5620496843037 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:05:48 Úvodní stránka