Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 735 - 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 17
zúčastnili se: 13
splnili podmínky přijetí: 7
nesplnili podmínky přijetí: 6
přijatí rovnou: 6
přijatí celkem: 6

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných: 12 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 92 
směrodatná odchylka: 72,030732699918 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: TVP - Tělesná výchova - test
počet zúčastněných: 12 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 96 
průměrný výsledek: 80 
směrodatná odchylka: 52,5658317414142 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 21:52:50 Úvodní stránka