Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 735 - 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 34
zúčastnili se: 24
splnili podmínky přijetí: 22
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 15
přijatí celkem: 16

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIC - Biologie
počet zúčastněných: 24 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 164 
směrodatná odchylka: 115,228346591981 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: TVP - Tělesná výchova - test
počet zúčastněných: 27 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 111 
průměrný výsledek: 87 
směrodatná odchylka: 46,4970065193762 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 21:59:48 Úvodní stránka