Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 737 - 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) (Prezenční)
počet: 14
zúčastnili se: 11
splnili podmínky přijetí: 9
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 9
přijatí celkem: 9

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: TVP - Tělesná výchova
počet zúčastněných: 11 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 120 
průměrný výsledek: 94 
směrodatná odchylka: 53,976453495918 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:00:55 Úvodní stránka