Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 737 - 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) (Prezenční)
počet: 17
zúčastnili se: 14
splnili podmínky přijetí: 14
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 6
přijatí celkem: 8

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: TVP - Tělesná výchova
počet zúčastněných: 14 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 96 
průměrný výsledek: 78 
směrodatná odchylka: 37,8767369417268 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:16:02 Úvodní stránka