Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 737 - 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) (Prezenční)
počet: 7
zúčastnili se: 7
splnili podmínky přijetí: 7
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 6
přijatí celkem: 6

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: TVP - Tělesná výchova - test
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 99 
průměrný výsledek: 87 
směrodatná odchylka: 8,48528137423857 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:03:58 Úvodní stránka