Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 748 - 7507R032 - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 4
zúčastnili se: 3
splnili podmínky přijetí: 1
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 1
přijatí celkem: 1

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 103 
průměrný výsledek: 90 
směrodatná odchylka: 53,9715286595799 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:37:09 Úvodní stránka