Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 748 - 7507R032 - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 5
zúčastnili se: 5
splnili podmínky přijetí: 5
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 4
přijatí celkem: 4

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIC - Biologie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 166 
směrodatná odchylka: 40,6615297302008 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 1:37:10 Úvodní stránka