Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 778 - 7503T070 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchova (Magisterský program M7503) (Prezenční)
počet: 10
zúčastnili se: 7
splnili podmínky přijetí: 6
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 5
přijatí celkem: 5

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2AP - Anglický jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 128 
průměrný výsledek: 119 
směrodatná odchylka: 84,6256462309151 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2CP - Český jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 74 
průměrný výsledek: 74 
směrodatná odchylka: 74 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2DC - Dějepis
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 120 
průměrný výsledek: 120 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2HP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 35 
nejlepší dosažený výsledek: 34 
průměrný výsledek: 24 
směrodatná odchylka: 14,3533804816148 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 188 
směrodatná odchylka: 12 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 20:31:38 Úvodní stránka