Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 779 - 7503T071 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - chemie (Magisterský program M7503) (Prezenční)
počet: 27
zúčastnili se: 20
splnili podmínky přijetí: 17
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 13
přijatí celkem: 14

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2AP - Anglický jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 157 
průměrný výsledek: 116 
směrodatná odchylka: 79,6152783122733 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2BC - Biologie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 141 
průměrný výsledek: 114 
směrodatná odchylka: 68,9393481832702 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2DC - Dějepis
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 120 
průměrný výsledek: 120 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2NP - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 200 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2OP - Výchova k občanství
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 127 
průměrný výsledek: 127 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2TP - Tělesná výchova - test
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 96 
průměrný výsledek: 84 
směrodatná odchylka: 49,2341345003647 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2UP - Chemie
počet zúčastněných: 21 
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 119 
směrodatná odchylka: 73,6177009001972 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:29:20 Úvodní stránka