Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 780 - 7503T072 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - informatika (Magisterský program M7503) (Prezenční)
počet: 26
zúčastnili se: 19
splnili podmínky přijetí: 15
nesplnili podmínky přijetí: 4
přijatí rovnou: 14
přijatí celkem: 14

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2AP - Anglický jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 121 
průměrný výsledek: 103 
směrodatná odchylka: 61,4449465661621 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2BP - Biologie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 68 
průměrný výsledek: 68 
směrodatná odchylka: 68 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2DC - Dějepis
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 90 
průměrný výsledek: 90 
směrodatná odchylka: 90 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 51 
průměrný výsledek: 51 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2HP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 35 
nejlepší dosažený výsledek: 25 
průměrný výsledek: 25 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2OP - Výchova k občanství
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 56 
průměrný výsledek: 56 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: 2TP - Tělesná výchova - test
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 96 
průměrný výsledek: 85 
směrodatná odchylka: 9,12414379544733 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:33:34 Úvodní stránka