Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 790 - 7507R079 - Základy techniky se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční)
počet: 3
zúčastnili se: 2
splnili podmínky přijetí: 0
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 0
přijatí celkem: 0

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIC - Biologie
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 88 
průměrný výsledek: 78 
směrodatná odchylka: 56,0535458289661 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 20:18:47 Úvodní stránka