Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 792 - 7507R079 - Základy techniky se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) (Prezenční)
počet: 17
zúčastnili se: 14
splnili podmínky přijetí: 14
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 10
přijatí celkem: 14

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 2:32:18 Úvodní stránka