Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 792 - 7507R079 - Základy techniky se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) (Prezenční)
počet: 13
zúčastnili se: 11
splnili podmínky přijetí: 11
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 11
přijatí celkem: 11

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 0:23:46 Úvodní stránka