Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 89 - 7105R005 - Archivnictví - historie (Bakalářský program B7105) (Kombinovaná)
počet: 49
zúčastnili se: 33
splnili podmínky přijetí: 21
nesplnili podmínky přijetí: 12
přijatí rovnou: 21
přijatí celkem: 21

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 33 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 90 
průměrný výsledek: 48 
směrodatná odchylka: 39,767263901276 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:15:35 Úvodní stránka