Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 89 - 7105R052 - Archivnictví - historie (Bakalářský program B7105) (Kombinovaná)
počet: 49
zúčastnili se: 37
splnili podmínky přijetí: 30
nesplnili podmínky přijetí: 7
přijatí rovnou: 29
přijatí celkem: 29

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 37 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 90 
průměrný výsledek: 57 
směrodatná odchylka: 37,637255776104 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 1:24:21 Úvodní stránka