Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
rok 2018
Statistiky PZ 2018 - Obory

kód název oboru forma
380 1103R008 - Finanční a pojistná matematika (Bakalářský program B1103) Prezenční
3475 1407R005 - Chemie (Bakalářský program B1407) Prezenční
386 1407R014 - Chemie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1407) Prezenční
387 1407R014 - Chemie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1701) Prezenční
3702 1407R016 - Toxikologie a analýza škodlivin (Bakalářský program B1407) Prezenční
3786 1407T017 - Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin (Navazující magisterský program N1407) Prezenční
217 1407V018 - Didaktika chemie (Doktorský program P1407) Kombinovaná
415 1501R015 - Systematická biologie a ekologie (Bakalářský program B1501) Prezenční
687 1501T015 - Systematická biologie a ekologie (Navazující magisterský program N1501) Prezenční
212 1501V028 - Aplikovaná biologie a ekologie (Doktorský program P1501) Kombinovaná
440 1501V028 - Aplikovaná biologie a ekologie (Doktorský program P1501) Prezenční
243 1701T053 - Fyzikální měření a modelování (Navazující magisterský program N1701) Kombinovaná
502 1701T053 - Fyzikální měření a modelování (Navazující magisterský program N1701) Prezenční
3579 1701V047 - Didaktika fyziky (Doktorský program P1701) Kombinovaná
3580 1701V047 - Didaktika fyziky (Doktorský program P1701) Prezenční
222 1702R010 - Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika (Bakalářský program B1701) Kombinovaná
464 1702R010 - Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika (Bakalářský program B1701) Prezenční
3449 1802R001 - Aplikovaná informatika (Bakalářský program B1802) Kombinovaná
3450 1802R001 - Aplikovaná informatika (Bakalářský program B1802) Prezenční
391 1802R023 - Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) Prezenční
393 1802R023 - Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) Prezenční
394 1802R023 - Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1701) Prezenční
395 1802R023 - Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) Prezenční
3461 1802T001 - Aplikovaná informatika (Navazující magisterský program N1802) Kombinovaná
3462 1802T001 - Aplikovaná informatika (Navazující magisterský program N1802) Prezenční
3466 1802V001 - Aplikovaná informatika (Doktorský program P1802) Prezenční
101 2612R066 - Počítačová podpora v archivnictví (Bakalářský program B3928) Kombinovaná
404 2612R066 - Počítačová podpora v archivnictví (Bakalářský program B3928) Prezenční
381 6101R029 - Filozofie a společenské vědy (Bakalářský program B6101) Prezenční
501 6101T004 - Filozofie (Navazující magisterský program N6101) Prezenční
215 6101V004 - Filozofie (Doktorský program P6101) Kombinovaná
443 6101V004 - Filozofie (Doktorský program P6101) Prezenční
3452 6208R113 - Finanční management - anglický jazyk (Bakalářský program B6208) Kombinovaná
3455 6208R113 - Finanční management - anglický jazyk (Bakalářský program B6208) Prezenční
3479 6208R113 - Finanční management - německý jazyk (Bakalářský program B6208) Prezenční
3457 6209R015 - Informační management (Bakalářský program B6209) Kombinovaná
3458 6209R015 - Informační management (Bakalářský program B6209) Prezenční
3463 6209T015 - Informační management (Navazující magisterský program N6209) Kombinovaná
3464 6209T015 - Informační management (Navazující magisterský program N6209) Prezenční
3467 6209V014 - Informační a znalostní management (Doktorský program P6209) Kombinovaná
3468 6209V014 - Informační a znalostní management (Doktorský program P6209) Prezenční
3451 6501R012 - Management cestovního ruchu - anglický jazyk (Bakalářský program B6208) Kombinovaná
3454 6501R012 - Management cestovního ruchu - anglický jazyk (Bakalářský program B6208) Prezenční
3480 6501R012 - Management cestovního ruchu - německý jazyk (Bakalářský program B6208) Prezenční
102 6701R008 - Politologie (Bakalářský program B6701) Kombinovaná
408 6701R008 - Politologie (Bakalářský program B6701) Prezenční
245 6701T021 - Politologie - africká studia (Navazující magisterský program N6701) Kombinovaná
518 6701T021 - Politologie - africká studia (Navazující magisterský program N6701) Prezenční
251 6701T022 - Politologie - latinskoamerická studia (Navazující magisterský program N6701) Kombinovaná
524 6701T022 - Politologie - latinskoamerická studia (Navazující magisterský program N6701) Prezenční
439 6701V026 - Africká studia (Doktorský program P6701) Prezenční
447 6701V027 - Latinskoamerická studia (Doktorský program P6701) Prezenční
416 6703R013 - Sociologie obecná a empirická (Bakalářský program B6703) Prezenční
319 6731R012 - Sociální práce (Bakalářský program B6731) Kombinovaná
699 6731R012 - Sociální práce (Bakalářský program B6731) Prezenční
112 6731R023 - Sociální práce ve veřejné správě (Bakalářský program B6731) Kombinovaná
330 6731R029 - Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností (Bakalářský program B6731) Kombinovaná
326 6731T012 - Sociální práce (Navazující magisterský program N6731) Kombinovaná
703 6731T012 - Sociální práce (Navazující magisterský program N6731) Prezenční
366 7105R001 - Archeologie (Bakalářský program B7109) Prezenční
89 7105R052 - Archivnictví - historie (Bakalářský program B7105) Kombinovaná
363 7105R052 - Archivnictví - historie (Bakalářský program B7105) Prezenční
431 7105R056 - Historie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) Prezenční
432 7105R056 - Historie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1407) Prezenční
433 7105R056 - Historie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) Prezenční
435 7105R056 - Historie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) Prezenční
436 7105R056 - Historie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B7507) Prezenční
407 7105R071 - Prezentace a ochrana kulturního dědictví (Bakalářský program B7105) Prezenční
494 7105T001 - Archeologie (Navazující magisterský program N7109) Prezenční
241 7105T005 - Archivnictví - modul Archivnictví a pomocné vědy historické (Navazující magisterský program N7105) Kombinovaná
495 7105T005 - Archivnictví - modul Archivníctví a pomocné vědy historické (Navazující magisterský program N7105) Prezenční
242 7105T005 - Archivnictví - modul Moderní systémy v archivnictví (Navazující magisterský program N7105) Kombinovaná
496 7105T005 - Archivnictví - modul Moderní systémy v archivnictví (Navazující magisterský program N7105) Prezenční
244 7105T021 - Historie (Navazující magisterský program N7105) Kombinovaná
504 7105T021 - Historie (Navazující magisterský program N7105) Prezenční
438 7105V001 - Archeologie (Doktorský program P7109) Prezenční
3496 7105V005 - Archivnictví (Doktorský program P7105) Kombinovaná
3495 7105V005 - Archivnictví (Doktorský program P7105) Prezenční
3769 7105V021 - Historie (Doktorský program P7105) Kombinovaná
3770 7105V021 - Historie (Doktorský program P7105) Prezenční
225 7202R001 - Jazyková a literární kultura (Bakalářský program B7310) Kombinovaná
487 7202R001 - Jazyková a literární kultura (Bakalářský program B7310) Prezenční
3720 7310R - Cizí jazyky pro cestovní ruch - společný základ (Bakalářský program B7310) Prezenční
361 7310R228 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk (Bakalářský program B7310) Prezenční
463 7310R229 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk (Bakalářský program B7310) Prezenční
514 7310R230 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk (Bakalářský program B7310) Prezenční
684 7310R231 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk (Bakalářský program B7310) Prezenční
100 7501R023 - Náboženská výchova (Bakalářský program B7507) Kombinovaná
264 7501T010 - Pedagogika předškolního věku (Navazující magisterský program N7531) Kombinovaná
677 7501T010 - Pedagogika předškolního věku (Navazující magisterský program N7531) Prezenční
3582 7501V005 - Hudební teorie a pedagogika (Doktorský program P7507) Prezenční
263 7502R008 - Sociální patologie a prevence (Bakalářský program B7507) Kombinovaná
676 7502R008 - Sociální patologie a prevence (Bakalářský program B7507) Prezenční
317 7502T011 - Sociální pedagogika (Navazující magisterský program N7507) Kombinovaná
693 7502T011 - Sociální pedagogika (Navazující magisterský program N7507) Prezenční
3724 7503T - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - společný základ (Magisterský program M7503) Prezenční
3725 7503T - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - společný základ (Navazující magisterský program N7503) Prezenční
348 7503T047 - Učitelství pro 1. stupeň základní školy (Magisterský program M7503) Kombinovaná
757 7503T047 - Učitelství pro 1. stupeň základní školy (Magisterský program M7503) Prezenční
3485 7503T063 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - anglický jazyk a literatura (Magisterský program M7503) Prezenční
773 7503T064 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - biologie (Magisterský program M7503) Prezenční
603 7503T064 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - biologie (Navazující magisterský program N7503) Prezenční
3490 7503T065 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literatura (Magisterský program M7503) Prezenční
775 7503T066 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - dějepis (Magisterský program M7503) Prezenční
614 7503T066 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - dějepis (Navazující magisterský program N7503) Prezenční
3486 7503T068 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literatura (Magisterský program M7503) Prezenční
777 7503T069 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - fyzika (Magisterský program M7503) Prezenční
629 7503T069 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - hudební výchova (Navazující magisterský program N7503) Prezenční
778 7503T070 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchova (Magisterský program M7503) Prezenční
779 7503T071 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - chemie (Magisterský program M7503) Prezenční
638 7503T071 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika (Navazující magisterský program N7503) Prezenční
780 7503T072 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - informatika (Magisterský program M7503) Prezenční
642 7503T072 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika (Navazující magisterský program N7503) Prezenční
781 7503T073 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - matematika (Magisterský program M7503) Prezenční
649 7503T074 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská nauka (Navazující magisterský program N7503) Prezenční
785 7503T075 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchova (Magisterský program M7503) Prezenční
659 7503T076 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova (Navazující magisterský program N7503) Prezenční
786 7503T077 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchova (Magisterský program M7503) Prezenční
664 7503T077 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výtvarná výchova (Navazující magisterský program N7503) Prezenční
787 7503T078 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy techniky (Magisterský program M7503) Prezenční
669 7503T078 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky (Navazující magisterský program N7503) Prezenční
598 7503T160 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7503) Prezenční
599 7503T160 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7504) Prezenční
608 7503T161 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - český jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7503) Prezenční
3487 7503T163 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literatura (Magisterský program M7503) Prezenční
647 7503T163 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7503) Prezenční
648 7503T163 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7504) Prezenční
3489 7503T164 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literatura (Magisterský program M7503) Prezenční
654 7503T164 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - ruský jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7503) Prezenční
3491 7503T166 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchova (Magisterský program M7503) Prezenční
3596 7503T166 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - etická výchova (Navazující magisterský program N7503) Prezenční
3701 7503T166 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - etická výchova (Navazující magisterský program N7504) Prezenční
3488 7503T167 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výchova k občanství (Magisterský program M7503) Prezenční
368 7504R002 - Biologie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) Prezenční
369 7504R002 - Biologie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1407) Prezenční
370 7504R002 - Biologie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) Prezenční
371 7504R002 - Biologie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1701) Prezenční
384 7504R006 - Fyzika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1701) Prezenční
397 7504R015 - Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) Prezenční
398 7504R015 - Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1407) Prezenční
399 7504R015 - Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1701) Prezenční
113 7504R271 - Učitelství praktického vyučování (Bakalářský program B7507) Kombinovaná
3731 7504T - Učitelství pro střední školy - společný základ (Navazující magisterský program N1101) Prezenční
3732 7504T - Učitelství pro střední školy - společný základ (Navazující magisterský program N1407) Prezenční
3733 7504T - Učitelství pro střední školy - společný základ (Navazující magisterský program N1501) Prezenční
3734 7504T - Učitelství pro střední školy - společný základ (Navazující magisterský program N1701) Prezenční
3722 7504T - Učitelství pro střední školy - společný základ (Navazující magisterský program N7504) Prezenční
497 7504T029 - Učitelství biologie pro střední školy (Navazující magisterský program N1101) Prezenční
498 7504T029 - Učitelství biologie pro střední školy (Navazující magisterský program N1407) Prezenční
499 7504T029 - Učitelství biologie pro střední školy (Navazující magisterský program N1501) Prezenční
503 7504T055 - Učitelství fyziky pro střední školy (Navazující magisterský program N1701) Prezenční
506 7504T075 - Učitelství chemie pro střední školy (Navazující magisterský program N1407) Prezenční
507 7504T075 - Učitelství chemie pro střední školy (Navazující magisterský program N1701) Prezenční
515 7504T088 - Učitelství matematiky pro střední školy (Navazující magisterský program N1101) Prezenční
516 7504T088 - Učitelství matematiky pro střední školy (Navazující magisterský program N1407) Prezenční
517 7504T088 - Učitelství matematiky pro střední školy (Navazující magisterský program N1701) Prezenční
593 7504T113 - Učitelství pro střední školy - základy techniky (Navazující magisterský program N7504) Prezenční
577 7504T168 - Sbormistrovství (Navazující magisterský program N7504) Prezenční
546 7504T256 - Učitelství pro střední školy - dějepis (Navazující magisterský program N1101) Prezenční
548 7504T256 - Učitelství pro střední školy - dějepis (Navazující magisterský program N1501) Prezenční
550 7504T256 - Učitelství pro střední školy - dějepis (Navazující magisterský program N7504) Prezenční
553 7504T259 - Učitelství pro střední školy - hudební výchova (Navazující magisterský program N1101) Prezenční
557 7504T259 - Učitelství pro střední školy - hudební výchova (Navazující magisterský program N7504) Prezenční
560 7504T261 - Učitelství pro střední školy - informatika (Navazující magisterský program N1101) Prezenční
563 7504T261 - Učitelství pro střední školy - informatika (Navazující magisterský program N1701) Prezenční
564 7504T261 - Učitelství pro střední školy - informatika (Navazující magisterský program N7504) Prezenční
579 7504T265 - Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (Navazující magisterský program N1101) Prezenční
581 7504T265 - Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (Navazující magisterský program N1501) Prezenční
583 7504T265 - Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (Navazující magisterský program N7504) Prezenční
584 7504T266 - Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova (Navazující magisterský program N1101) Prezenční
588 7504T266 - Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova (Navazující magisterský program N7504) Prezenční
566 7504T267 - Učitelství pro střední školy - základy společenských věd (Navazující magisterský program N1101) Prezenční
568 7504T267 - Učitelství pro střední školy - základy společenských věd (Navazující magisterský program N1501) Prezenční
571 7504T267 - Učitelství pro střední školy - základy společenských věd (Navazující magisterský program N7504) Prezenční
542 7504T306 - Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura (Navazující magisterský program N1407) Prezenční
543 7504T306 - Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura (Navazující magisterský program N1501) Prezenční
545 7504T306 - Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7504) Prezenční
572 7504T307 - Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura (Navazující magisterský program N1101) Prezenční
573 7504T307 - Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura (Navazující magisterský program N1407) Prezenční
574 7504T307 - Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura (Navazující magisterský program N1501) Prezenční
576 7504T307 - Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura (Navazující magisterský program N7504) Prezenční
3774 7504T338 - Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ (Navazující magisterský program N7507) Prezenční
3763 7505R023 - Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních (Bakalářský program B7507) Kombinovaná
3764 7505R023 - Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních (Bakalářský program B7507) Prezenční
346 7506R025 - Výchovná práce ve speciálních zařízeních (Bakalářský program B7506) Kombinovaná
754 7506R025 - Výchovná práce ve speciálních zařízeních (Bakalářský program B7506) Prezenční
3509 7506R052 - Speciální pedagogika - intervence (Bakalářský program B7506) Prezenční
3493 7506T053 - Speciální pedagogika - logopedie (Navazující magisterský program N7506) Prezenční
3726 7507R - Bc. učitelství - všeobecný základ (Bakalářský program B1101) Prezenční
3730 7507R - Bc. učitelství - všeobecný základ (Bakalářský program B1407) Prezenční
3729 7507R - Bc. učitelství - všeobecný základ (Bakalářský program B1501) Prezenční
3728 7507R - Bc. učitelství - všeobecný základ (Bakalářský program B1701) Prezenční
3727 7507R - Bc. učitelství - všeobecný základ (Bakalářský program B1801) Prezenční
3721 7507R - Bc. učitelství - všeobecný základ (Bakalářský program B7507) Prezenční
419 7507R006 - Textilní tvorba (Bakalářský program B7507) Prezenční
474 7507R029 - Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1407) Prezenční
476 7507R029 - Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1701) Prezenční
477 7507R029 - Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) Prezenční
479 7507R029 - Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B7507) Prezenční
670 7507R030 - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) Prezenční
672 7507R030 - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) Prezenční
673 7507R030 - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1701) Prezenční
674 7507R030 - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) Prezenční
675 7507R030 - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B7507) Prezenční
746 7507R032 - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) Prezenční
747 7507R032 - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1407) Prezenční
748 7507R032 - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) Prezenční
750 7507R032 - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) Prezenční
751 7507R032 - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B7507) Prezenční
424 7507R037 - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) Prezenční
425 7507R037 - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1407) Prezenční
426 7507R037 - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) Prezenční
428 7507R037 - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) Prezenční
430 7507R037 - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B7507) Prezenční
733 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) Prezenční
735 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) Prezenční
737 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) Prezenční
739 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B7507) Prezenční
385 7507R057 - Grafická tvorba - multimédia (Bakalářský program B7507) Prezenční
678 7507R060 - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) Prezenční
679 7507R060 - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1407) Prezenční
680 7507R060 - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) Prezenční
682 7507R060 - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) Prezenční
683 7507R060 - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B7507) Prezenční
471 7507R075 - Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B7507) Prezenční
685 7507R076 - Řízení sboru (Bakalářský program B7507) Prezenční
788 7507R079 - Základy techniky se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) Prezenční
792 7507R079 - Základy techniky se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1801) Prezenční
794 7507R079 - Základy techniky se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B7507) Prezenční
3594 7507R090 - Transkulturní komunikace (Bakalářský program B6107) Kombinovaná
3595 7507R090 - Transkulturní komunikace (Bakalářský program B6107) Prezenční
106 7507R095 - Sociální komunikace v neziskovém sektoru (Bakalářský program B7507) Kombinovaná
505 7507T100 - Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na učitelství základních uměleckých škol (Navazující magisterský program N7504) Prezenční
218 7507V066 - Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (Doktorský program P7507) Kombinovaná
446 7507V066 - Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (Doktorský program P7507) Prezenční
238 7531R001 - Učitelství pro mateřské školy (Bakalářský program B7507) Kombinovaná
490 7531R001 - Učitelství pro mateřské školy (Bakalářský program B7507) Prezenční
3577 8106V004 - Teorie a dějiny české literatury (Doktorský program P7310) Prezenční
388 8201R079 - Sbormistrovství chrámové hudby (Bakalářský program B7507) Prezenční

6.6.2023 - 18:39:26 Úvodní stránka