Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2022 - Detail oboru

obor: 3969 - 7503T - Společný základ (Navazující magisterský program N0114A300051) (Prezenční)
počet: 62
zúčastnili se: 53
splnili podmínky přijetí: 51
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 39
přijatí celkem: 39

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2HP - Hudební výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 150 
směrodatná odchylka:
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2023 - 23:28:45 Úvodní stránka