Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2022 - Detail oboru

obor: 4003 - 7310R228 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk - minor (Bakalářský program B0231A090083) (Prezenční)
počet: 36
zúčastnili se: 18
splnili podmínky přijetí: 6
nesplnili podmínky přijetí: 12
přijatí rovnou: 6
přijatí celkem: 6

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CAP - Anglický jazyk pro cestovní ruch
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 167 
průměrný výsledek: 98 
směrodatná odchylka: 79,5892519804955 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: CAP - Anglický jazyk pro cestovní ruch
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 141 
průměrný výsledek: 98 
směrodatná odchylka: 109,433024065251 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: CAP - Anglický jazyk pro cestovní ruch
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 107 
průměrný výsledek: 98 
směrodatná odchylka: 109,249531001225 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.6.2023 - 23:38:10 Úvodní stránka