Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2022 - Detail oboru

obor: 4008 - 7310R230 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk - maior (Bakalářský program B0231A090084) (Prezenční)
počet: 13
zúčastnili se: 6
splnili podmínky přijetí: 3
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 3
přijatí celkem: 3

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CAP - Anglický jazyk pro cestovní ruch
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 141 
průměrný výsledek: 113 
směrodatná odchylka: 123,957654059763 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

3.6.2023 - 0:53:56 Úvodní stránka