Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2022 - Detail oboru

obor: 4065 - B031229P - Politologie (Bakalářský program B0312A200029) (Kombinovaná)
počet: 48
zúčastnili se: 32
splnili podmínky přijetí: 31
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 28
přijatí celkem: 28

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 32 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 82 
průměrný výsledek: 61 
směrodatná odchylka: 44,752771387647 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2023 - 15:20:35 Úvodní stránka