Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
rok 2020
Statistiky PZ 2020 - Obory

kód název oboru forma
380 1103R008 - Finanční a pojistná matematika (Bakalářský program B1103) Prezenční
440 1501V028 - Aplikovaná biologie a ekologie (Doktorský program P1501) Prezenční
3449 1802R001 - Aplikovaná informatika (Bakalářský program B1802) Kombinovaná
3450 1802R001 - Aplikovaná informatika (Bakalářský program B1802) Prezenční
3461 1802T001 - Aplikovaná informatika (Navazující magisterský program N1802) Kombinovaná
3462 1802T001 - Aplikovaná informatika (Navazující magisterský program N1802) Prezenční
3465 1802V001 - Aplikovaná informatika (Doktorský program P1802) Kombinovaná
3466 1802V001 - Aplikovaná informatika (Doktorský program P1802) Prezenční
3506 1802V001 - Applied Informatics (Doktorský program P1802) Prezenční
101 2612R066 - Počítačová podpora v archivnictví (Bakalářský program B3928) Kombinovaná
404 2612R066 - Počítačová podpora v archivnictví (Bakalářský program B3928) Prezenční
381 6101R029 - Filozofie a společenské vědy (Bakalářský program B6101) Prezenční
215 6101V004 - Filozofie (Doktorský program P6101) Kombinovaná
443 6101V004 - Filozofie (Doktorský program P6101) Prezenční
3811 6209R015 - Informační management (Bakalářský program B0688A140001) Kombinovaná
3809 6209R015 - Informační management (Bakalářský program B0688A140001) Prezenční
3813 6209R015 - Information management (Bakalářský program B0688A140002) Prezenční
3875 6209T015 - Informační management (Navazující magisterský program N0688A140001) Kombinovaná
3876 6209T015 - Informační management (Navazující magisterský program N0688A140001) Prezenční
3823 6209V014 - Informační a znalostní management (Doktorský program P0688D140001) Kombinovaná
3820 6209V014 - Informační a znalostní management (Doktorský program P0688D140001) Prezenční
3451 6501R012 - Management cestovního ruchu - anglický jazyk (Bakalářský program B6208) Kombinovaná
3454 6501R012 - Management cestovního ruchu - anglický jazyk (Bakalářský program B6208) Prezenční
3480 6501R012 - Management cestovního ruchu - německý jazyk (Bakalářský program B6208) Prezenční
102 6701R008 - Politologie (Bakalářský program B6701) Kombinovaná
408 6701R008 - Politologie (Bakalářský program B6701) Prezenční
245 6701T021 - Politologie - africká studia (Navazující magisterský program N6701) Kombinovaná
518 6701T021 - Politologie - africká studia (Navazující magisterský program N6701) Prezenční
251 6701T022 - Politologie - latinskoamerická studia (Navazující magisterský program N6701) Kombinovaná
524 6701T022 - Politologie - latinskoamerická studia (Navazující magisterský program N6701) Prezenční
326 6731T012 - Sociální práce (Navazující magisterský program N6731) Kombinovaná
703 6731T012 - Sociální práce (Navazující magisterský program N6731) Prezenční
407 7105R071 - Prezentace a ochrana kulturního dědictví (Bakalářský program B7105) Prezenční
494 7105T001 - Archeologie (Navazující magisterský program N7109) Prezenční
3495 7105V005 - Archivnictví (Doktorský program P7105) Prezenční
3770 7105V021 - Historie (Doktorský program P7105) Prezenční
3926 7202R - Jazyková a literární kultura (Bakalářský program B0232A090011) Prezenční
225 7202R001 - Jazyková a literární kultura (Bakalářský program B7310) Kombinovaná
4011 7310R - Cizí jazyky pro cestovní ruch - společný základ (Bakalářský program B0231A09xxxx) Prezenční
4004 7310R228 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk - maior (Bakalářský program B0231A090083) Prezenční
4003 7310R228 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk - minor (Bakalářský program B0231A090083) Prezenční
4007 7310R229 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk - maior (Bakalářský program B0231A090082) Prezenční
4005 7310R229 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk - minor (Bakalářský program B0231A090082) Prezenční
4008 7310R230 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk - maior (Bakalářský program B0231A090084) Prezenční
4006 7310R230 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk - minor (Bakalářský program B0231A090084) Prezenční
4010 7310R231 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk - maior (Bakalářský program B0231A090085) Prezenční
4009 7310R231 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk - minor (Bakalářský program B0231A090085) Prezenční
3927 7501R - Náboženská výchova (Bakalářský program B0221A100009) Kombinovaná
3881 7501T - Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami (Navazující magisterský program N0112A300001) Kombinovaná
3882 7501T - Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami (Navazující magisterský program N0112A300001) Prezenční
3884 7501V005 - Hudební teorie a pedagogika (Doktorský program P0114D300002) Prezenční
263 7502R008 - Sociální patologie a prevence (Bakalářský program B7507) Kombinovaná
676 7502R008 - Sociální patologie a prevence (Bakalářský program B7507) Prezenční
317 7502T011 - Sociální pedagogika (Navazující magisterský program N7507) Kombinovaná
693 7502T011 - Sociální pedagogika (Navazující magisterský program N7507) Prezenční
3969 7503T - Společný základ (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3879 7503T - Učitelství pro 1. stupeň základních škol (Magisterský program M0113A300002) Kombinovaná
3880 7503T - Učitelství pro 1. stupeň základních škol (Magisterský program M0113A300002) Prezenční
3952 7503T063 - Anglický jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3953 7503T064 - Biologie (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3954 7503T065 - Český jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3955 7503T066 - Dějepis (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3959 7503T070 - Hudební výchova (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3960 7503T071 - Chemie (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3961 7503T072 - Informatika (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3962 7503T073 - Matematika (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3964 7503T074 - Občanská nauka (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3966 7503T076 - Tělesná výchova (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3967 7503T077 - Výtvarná výchova (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3968 7503T078 - Základy techniky (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3981 7503T160 - Anglický jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3985 7503T162 - Francouzský jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3963 7503T163 - Německý jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3992 7503T163 - Německý jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3965 7503T164 - Ruský jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3956 7503T166 - Etická výchova (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3977 7504R271 - Učitelství praktického vyučování (Bakalářský program B0114A300063) Kombinovaná
3999 7504T - Společný základ (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3998 7504T113 - Základy techniky (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3982 7504T254 - Biologie (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3984 7504T256 - Dějepis (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3986 7504T257 - Fyzika (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3987 7504T258 - Hra na nástroj a sólový zpěv (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3988 7504T259 - Hudební výchova (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3989 7504T260 - Chemie (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3990 7504T261 - Informatika (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3991 7504T262 - Matematika (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3995 7504T265 - Tělesná výchova (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3996 7504T266 - Výtvarná výchova (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3997 7504T267 - Základy společenských věd (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3983 7504T306 - Český jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3993 7504T307 - Ruský jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3774 7504T338 - Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy a střední školy (Navazující magisterský program N7507) Prezenční
3763 7505R023 - Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních (Bakalářský program B7507) Kombinovaná
3764 7505R023 - Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních (Bakalářský program B7507) Prezenční
4029 7506R - Speciální pedagogika (Bakalářský program B0111A190019) Kombinovaná
4030 7506R - Speciální pedagogika (Bakalářský program B0111A190019) Prezenční
3979 7507R006 - Textilní tvorba (Bakalářský program B0114A310001) Prezenční
3917 7507R029 - Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A300055) Prezenční
3916 7507R029 - Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A300055) Prezenční
3944 7507R032 - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - jednoobor (Bakalářský program B0114A300057) Prezenční
3920 7507R032 - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A300057) Prezenční
3919 7507R032 - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A300057) Prezenční
3889 7507R036 - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A090004) Prezenční
3892 7507R036 - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A090004) Prezenční
3893 7507R037 - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A090005) Prezenční
3894 7507R037 - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A090005) Prezenční
3913 7507R039 - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A090002) Prezenční
3912 7507R039 - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A090002) Prezenční
3939 7507R041 - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A090001) Prezenční
3938 7507R041 - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A090001) Prezenční
3923 7507R043 - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A300058) Prezenční
3922 7507R043 - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A300058) Prezenční
4033 7507R057 - Grafická a intermediální tvorba (Bakalářský program B0114A310003) Prezenční
3941 7507R060 - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A090003) Prezenční
3940 7507R060 - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A090003) Prezenční
3914 7507R075 - Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání - jednooborové studium (Bakalářský program B0114A300054) Prezenční
3915 7507R075 - Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A300054) Prezenční
3950 7507R075 - Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání - jednoobor (Bakalářský program B0114A300060) Prezenční
3949 7507R075 - Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A300060) Prezenční
3943 7507R079 - Základy techniky se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A300056) Prezenční
3942 7507R079 - Základy techniky se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A300056) Prezenční
3594 7507R090 - Transkulturní komunikace (Bakalářský program B6107) Kombinovaná
3595 7507R090 - Transkulturní komunikace (Bakalářský program B6107) Prezenční
106 7507R095 - Sociální komunikace v neziskovém sektoru (Bakalářský program B7507) Kombinovaná
3895 7507R098 - Etická výchova se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A300052) Prezenční
3898 7507R098 - Etická výchova se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A300052) Prezenční
3978 7507T100 - Učitelství pro ZUŠ - hra na nástroj a sólový zpěv (Navazující magisterský program N0114A300050) Prezenční
3877 7531R - Učitelství pro mateřské školy (Bakalářský program B0112A300001) Kombinovaná
3878 7531R - Učitelství pro mateřské školy (Bakalářský program B0112A300001) Prezenční
3947 8201R079 - Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A300061) Prezenční
3937 B011401H - Historie se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A120001) Prezenční
3935 B011401H - Historie se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A120001) Prezenční
3936 B011401SV - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A100001) Prezenční
3934 B011401SV - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A100001) Prezenční
3945 B0114A - Bc. učitelství - společný základ (Bakalářský program B0114Axxxxxx) Prezenční
3930 B0114A03CZma - Biologie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A030004) Prezenční
3931 B0114A03CZmi - Biologie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A030004) Prezenční
3905 B0114A11CZma - Fyzika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A110004) Prezenční
3906 B0114A11CZmi - Fyzika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A110004) Prezenční
3932 B0114A13CZma - Chemie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A130004) Prezenční
3933 B0114A13CZmi - Chemie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A130004) Prezenční
3902 B0114A14CZma - Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A140003) Prezenční
3903 B0114A14CZmi - Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A140003) Prezenční
3900 B0114A17CZma - Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A170006) Prezenční
3901 B0114A17CZmi - Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A170006) Prezenční
3828 B022201 - Historické vědy (Bakalářský program B0222A120001) Prezenční
3836 B022201A - Historické vědy - specializace Archivnictví (Bakalářský program B0222A120001) Kombinovaná
3838 B022209A - Archeologie (Bakalářský program B0222A120009) Prezenční
3839 B031408S - Sociologie (Bakalářský program B0314A250008) Prezenční
3859 B0511A03CZ - Biologie a ekologie (Bakalářský program B0511A030001) Prezenční
3864 B0531A13CZBO - Chemie - spec. bioorganická chemie (Bakalářský program B0531A130003) Prezenční
3865 B0531A13CZTX - Chemie - spec. toxikologie a analýza škodlivin (Bakalářský program B0531A130003) Prezenční
3854 B0533A11CZKF - Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika (Bakalářský program B0533A110005) Kombinovaná
3855 B0533A11CZPF - Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika (Bakalářský program B0533A110005) Prezenční
3832 B092301 - Sociální práce (Bakalářský program B0923P240001) Kombinovaná
3829 B092301 - Sociální práce (Bakalářský program B0923P240001) Prezenční
3970 EAM001 - Ekonomika a management (Bakalářský program B0413A050021) Kombinovaná
3951 EAM001 - Ekonomika a management (Bakalářský program B0413A050021) Prezenční
4016 N0114A30FYMA - Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy (Navazující magisterský program N0114A110004) Prezenční
4015 N0114A30INFY - Učitelství informatiky a fyziky pro střední školy (Navazující magisterský program N0114A140002) Prezenční
4014 N0114A30INMA - Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy (Navazující magisterský program N0114A140003) Prezenční
3842 N022201H - Historie (Navazující magisterský program N0222A120001) Kombinovaná
3841 N022201H - Historie (Navazující magisterský program N0222A120001) Prezenční
4018 N022231PV - Pomocné vědy historické a archivnictví (Navazující magisterský program N0222A120031) Kombinovaná
4017 N022231PV - Pomocné vědy historické a archivnictví (Navazující magisterský program N0222A120031) Prezenční
3840 N022301F - Filozofie (Navazující magisterský program N0223A100001) Prezenční
3888 N0288 - Transkulturní komunikace (Navazující magisterský program N0288A100001) Prezenční
3861 N0511A03CZBR - Biologie a ekologie - spec. biologie rostlin (Navazující magisterský program N0588A030001) Prezenční
3862 N0511A03CZBZ - Biologie a ekologie - spec. biologie živočichů (Navazující magisterský program N0588A030001) Prezenční
3863 N0511A03CZEB - Biologie a ekologie - spec. experimentální biologie (Navazující magisterský program N0588A030001) Prezenční
3871 N0531A13CZBO - Chemie - spec. bioorganická chemie (Navazující magisterský program N0531A130003) Prezenční
3872 N0531A13CZTX - Chemie - spec. toxikologie a analýza škodlivin (Navazující magisterský program N0531A130003) Prezenční
3886 N0533A11CZKF - Fyzikální měření a modelování (Navazující magisterský program N0553A110001) Kombinovaná
3845 P022201A - Archeologie (Doktorský program P0222D120001) Kombinovaná
3844 P022201A - Archeologie (Doktorský program P0222D120001) Prezenční
3852 P031203AF - Politologie - specializace Africká studia (Doktorský program P0312D200003) Kombinovaná
3850 P031203AF - Politologie - specializace Africká studia (Doktorský program P0312D200003) Prezenční
3851 P031203LA - Politologie - specializace Latinskoamerická studia (Doktorský program P0312D200003) Prezenční
4025 P0511D03CZKF - Biologie a ekologie (Doktorský program P0511D030023) Kombinovaná
3928 P0512D130007 - Toxikologie (Doktorský program P0512D130007) Kombinovaná
3929 P0512D130007 - Toxikologie (Doktorský program P0512D130007) Prezenční
4001 P0688D14CZKF - Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (Doktorský program P0688D140009) Kombinovaná
4002 P0688D14CZPF - Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (Doktorský program P0688D140009) Prezenční

15.6.2024 - 23:36:45 Úvodní stránka