Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
rok 2022
Statistiky PZ 2022 - Obory

kód název oboru forma
3461 1802T001 - Aplikovaná informatika (Navazující magisterský program N1802) Kombinovaná
3462 1802T001 - Aplikovaná informatika (Navazující magisterský program N1802) Prezenční
3465 1802V001 - Aplikovaná informatika (Doktorský program P1802) Kombinovaná
3466 1802V001 - Aplikovaná informatika (Doktorský program P1802) Prezenční
215 6101V004 - Filozofie (Doktorský program P6101) Kombinovaná
443 6101V004 - Filozofie (Doktorský program P6101) Prezenční
3811 6209R015 - Informační management (Bakalářský program B0688A140001) Kombinovaná
3809 6209R015 - Informační management (Bakalářský program B0688A140001) Prezenční
3813 6209R015 - Information management (Bakalářský program B0688A140002) Prezenční
3817 6209R015 - Information management (Navazující magisterský program N0688A140002) Prezenční
3875 6209T015 - Informační management (Navazující magisterský program N0688A140001) Kombinovaná
3876 6209T015 - Informační management (Navazující magisterský program N0688A140001) Prezenční
3823 6209V014 - Informační a znalostní management (Doktorský program P0688D140001) Kombinovaná
3820 6209V014 - Informační a znalostní management (Doktorský program P0688D140001) Prezenční
4022 6501R012 - Management cestovního ruchu - anglický jazyk (Bakalářský program B0413P050030) Kombinovaná
4020 6501R012 - Management cestovního ruchu - anglický jazyk (Bakalářský program B0413P050030) Prezenční
4021 6501R012 - Management cestovního ruchu - německý jazyk (Bakalářský program B0413P050030) Prezenční
245 6701T021 - Politologie - africká studia (Navazující magisterský program N6701) Kombinovaná
518 6701T021 - Politologie - africká studia (Navazující magisterský program N6701) Prezenční
251 6701T022 - Politologie - latinskoamerická studia (Navazující magisterský program N6701) Kombinovaná
524 6701T022 - Politologie - latinskoamerická studia (Navazující magisterský program N6701) Prezenční
494 7105T001 - Archeologie (Navazující magisterský program N7109) Prezenční
4011 7310R - Cizí jazyky pro cestovní ruch - společný základ (Bakalářský program B0231A09xxxx) Prezenční
4004 7310R228 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk - maior (Bakalářský program B0231A090083) Prezenční
4003 7310R228 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk - minor (Bakalářský program B0231A090083) Prezenční
4007 7310R229 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk - maior (Bakalářský program B0231A090082) Prezenční
4005 7310R229 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk - minor (Bakalářský program B0231A090082) Prezenční
4008 7310R230 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk - maior (Bakalářský program B0231A090084) Prezenční
4006 7310R230 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk - minor (Bakalářský program B0231A090084) Prezenční
4010 7310R231 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk - maior (Bakalářský program B0231A090085) Prezenční
4009 7310R231 - Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk - minor (Bakalářský program B0231A090085) Prezenční
3969 7503T - Společný základ (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3952 7503T063 - Anglický jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3953 7503T064 - Biologie (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3954 7503T065 - Český jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3955 7503T066 - Dějepis (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3957 7503T068 - Francouzský jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3959 7503T070 - Hudební výchova (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3961 7503T072 - Informatika (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3962 7503T073 - Matematika (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3964 7503T074 - Občanská nauka (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3966 7503T076 - Tělesná výchova (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3967 7503T077 - Výtvarná výchova (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3968 7503T078 - Základy techniky (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3963 7503T163 - Německý jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3965 7503T164 - Ruský jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3956 7503T166 - Etická výchova (Navazující magisterský program N0114A300051) Prezenční
3999 7504T - Společný základ (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3998 7504T113 - Základy techniky (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3981 7504T160 - Anglický jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3985 7504T162 - Francouzský jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3992 7504T163 - Německý jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3994 7504T168 - Sbormistrovství (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3982 7504T254 - Biologie (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3984 7504T256 - Dějepis (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3986 7504T257 - Fyzika (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3988 7504T259 - Hudební výchova (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3990 7504T261 - Informatika (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3991 7504T262 - Matematika (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3995 7504T265 - Tělesná výchova (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3996 7504T266 - Výtvarná výchova (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3997 7504T267 - Základy společenských věd (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3983 7504T306 - Český jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3993 7504T307 - Ruský jazyk a literatura (Navazující magisterský program N0114A300053) Prezenční
3917 7507R029 - Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A300055) Prezenční
3916 7507R029 - Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A300055) Prezenční
4123 7507R032 - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - jednooborové studium - double degree - Nitra (Bakalářský program B0114A300057) Prezenční
3944 7507R032 - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - jednooborové studium (Bakalářský program B0114A300057) Prezenční
3920 7507R032 - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A300057) Prezenční
3919 7507R032 - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A300057) Prezenční
3889 7507R036 - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A090004) Prezenční
3892 7507R036 - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A090004) Prezenční
3893 7507R037 - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A090005) Prezenční
3894 7507R037 - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A090005) Prezenční
4082 7507R039 - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání - jednooborové studium (Bakalářský program B0114A090002) Prezenční
3913 7507R039 - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A090002) Prezenční
3912 7507R039 - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A090002) Prezenční
4081 7507R041 - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání - jednooborové studium (Bakalářský program B0114A090001) Prezenční
3939 7507R041 - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A090001) Prezenční
3938 7507R041 - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A090001) Prezenční
4085 7507R043 - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - jednooborové studium (Bakalářský program B0114A300058) Prezenční
3923 7507R043 - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A300058) Prezenční
3922 7507R043 - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A300058) Prezenční
4083 7507R060 - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání - jednooborové studium (Bakalářský program B0114A090003) Prezenční
3941 7507R060 - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A090003) Prezenční
3940 7507R060 - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A090003) Prezenční
3914 7507R075 - Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání - jednooborové studium (Bakalářský program B0114A300054) Prezenční
3915 7507R075 - Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A300054) Prezenční
3950 7507R075 - Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání - jednooborové studium (Bakalářský program B0114A300060) Prezenční
4084 7507R079 - Základy techniky se zaměřením na vzdělávání - jednooborové studium (Bakalářský program B0114A300056) Prezenční
4116 7507R079 - Základy techniky se zaměřením na vzdělávání - double degree (Bakalářský program B0114A300056) Prezenční
3943 7507R079 - Základy techniky se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A300056) Prezenční
3942 7507R079 - Základy techniky se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A300056) Prezenční
3895 7507R098 - Etická výchova se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A300052) Prezenční
3898 7507R098 - Etická výchova se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A300052) Prezenční
3947 8201R079 - Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A300061) Prezenční
4095 AI3SWI - Softwarové inženýrství (Bakalářský program B0613A140033) Kombinovaná
4094 AI3SWI - Softwarové inženýrství (Bakalářský program B0613A140033) Prezenční
4029 B0111A190019 - Speciální pedagogika (Bakalářský program B0111A190019) Kombinovaná
4030 B0111A190019 - Speciální pedagogika (Bakalářský program B0111A190019) Prezenční
4086 B0111A190029 - Sociální pedagogika (Bakalářský program B0111A190029) Kombinovaná
4087 B0111A190029 - Sociální pedagogika (Bakalářský program B0111A190029) Prezenční
3877 B0112A300001 - Učitelství pro mateřské školy (Bakalářský program B0112A300001) Kombinovaná
3878 B0112A300001 - Učitelství pro mateřské školy (Bakalářský program B0112A300001) Prezenční
3937 B011401H - Historie se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A120001) Prezenční
3935 B011401H - Historie se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A120001) Prezenční
3936 B011401SV - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A100001) Prezenční
3934 B011401SV - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A100001) Prezenční
3945 B0114A - Bc. učitelství - společný základ (Bakalářský program B0114Axxxxxx) Prezenční
3930 B0114A03CZma - Biologie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A030004) Prezenční
3931 B0114A03CZmi - Biologie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A030004) Prezenční
3905 B0114A11CZma - Fyzika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A110004) Prezenční
3906 B0114A11CZmi - Fyzika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A110004) Prezenční
3932 B0114A13CZma - Chemie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A130004) Prezenční
3933 B0114A13CZmi - Chemie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A130004) Prezenční
3902 B0114A14CZma - Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A140003) Prezenční
3903 B0114A14CZmi - Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A140003) Prezenční
3900 B0114A17CZma - Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A170006) Prezenční
3901 B0114A17CZmi - Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B0114A170006) Prezenční
3977 B0114A300063 - Učitelství praktického vyučování (Bakalářský program B0114A300063) Kombinovaná
4102 B0114A30dd54 - Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání - jednooborové studium - double degree-k (Bakalářský program B0114A300054) Prezenční
4104 B0114A30dd57 - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - jednooborové studium - double degree (Bakalářský program B0114A300057) Prezenční
3979 B0114A310001 - Textilní tvorba (Bakalářský program B0114A310001) Prezenční
4033 B0114A310003 - Grafická a intermediální tvorba (Bakalářský program B0114A310003) Prezenční
4048 B0214A310002 - Textilní design (Bakalářský program B0214A310002) Prezenční
3927 B0221A100009 - Náboženská výchova (Bakalářský program B0221A100009) Kombinovaná
3828 B022201 - Historické vědy (Bakalářský program B0222A120001) Prezenční
3836 B022201A - Historické vědy - specializace Archivnictví (Bakalářský program B0222A120001) Kombinovaná
3838 B022209A - Archeologie (Bakalářský program B0222A120009) Prezenční
4073 B022230DHV - Digitální historické vědy (Bakalářský program B0222P120030) Prezenční
4099 B022230PHKD - Prezentace historického a kulturního dědictví (Bakalářský program B0222A120030) Prezenční
4036 B022309F - Filozofie a společenské vědy (Bakalářský program B0223A100009) Prezenční
4047 B0232A090011 - Jazyková a literární kultura (Bakalářský program B0232A090011) Kombinovaná
3926 B0232A090011 - Jazyková a literární kultura (Bakalářský program B0232A090011) Prezenční
4044 B0288A100003 - Transkulturní komunikace (Bakalářský program B0288A100003) Kombinovaná
4045 B0288A100003 - Transkulturní komunikace (Bakalářský program B0288A100003) Prezenční
4065 B031229P - Politologie (Bakalářský program B0312A200029) Kombinovaná
4064 B031229P - Politologie (Bakalářský program B0312A200029) Prezenční
3839 B031408S - Sociologie (Bakalářský program B0314A250008) Prezenční
3859 B0511A03CZ - Biologie a ekologie (Bakalářský program B0511A030001) Prezenční
3864 B0531A13CZBO - Chemie - spec. bioorganická chemie (Bakalářský program B0531A130003) Prezenční
3865 B0531A13CZTX - Chemie - spec. toxikologie a analýza škodlivin (Bakalářský program B0531A130003) Prezenční
3854 B0533A11CZKF - Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika (Bakalářský program B0533A110005) Kombinovaná
3855 B0533A11CZPF - Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika (Bakalářský program B0533A110005) Prezenční
3832 B092301 - Sociální práce (Bakalářský program B0923P240001) Kombinovaná
3829 B092301 - Sociální práce (Bakalářský program B0923P240001) Prezenční
4038 B0923A190001 - Sociální patologie a prevence (Bakalářský program B0923A190001) Kombinovaná
4037 B0923A190001 - Sociální patologie a prevence (Bakalářský program B0923A190001) Prezenční
4035 DV2 - Datová věda (Navazující magisterský program N0688A140019) Prezenční
3970 EAM001 - Ekonomika a management (Bakalářský program B0413A050021) Kombinovaná
3951 EAM001 - Ekonomika a management (Bakalářský program B0413A050021) Prezenční
4055 EAM2 - Ekonomika a management (Navazující magisterský program N0413A050048) Prezenční
4056 EAM2A - Economics and Management (Navazující magisterský program N0413A050047) Prezenční
3879 M0113A300002 - Učitelství pro 1. stupeň základních škol (Magisterský program M0113A300002) Kombinovaná
3880 M0113A300002 - Učitelství pro 1. stupeň základních škol (Magisterský program M0113A300002) Prezenční
4041 N0111A190018 - Sociální pedagogika (Navazující magisterský program N0111A190018) Kombinovaná
4040 N0111A190018 - Sociální pedagogika (Navazující magisterský program N0111A190018) Prezenční
3881 N0112A300001 - Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami (Navazující magisterský program N0112A300001) Kombinovaná
3882 N0112A300001 - Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami (Navazující magisterský program N0112A300001) Prezenční
4032 N0114A17MACH - Učitelství matematiky a chemie pro střední školy (Navazující magisterský program N0114A170005) Prezenční
3978 N0114A300050 - Učitelství pro ZUŠ - hra na nástroj a sólový zpěv (Navazující magisterský program N0114A300050) Prezenční
4043 N0114A300131 - Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ (Navazující magisterský program N0114A300131) Prezenční
4016 N0114A30FYMA - Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy (Navazující magisterský program N0114A110004) Prezenční
4031 N0114A30CHBI - Učitelství chemie a biologie pro střední školy (Navazující magisterský program N0114A130003) Prezenční
4014 N0114A30INMA - Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy (Navazující magisterský program N0114A140003) Prezenční
3842 N022201H - Historie (Navazující magisterský program N0222A120001) Kombinovaná
3841 N022201H - Historie (Navazující magisterský program N0222A120001) Prezenční
4018 N022231PV - Pomocné vědy historické a archivnictví (Navazující magisterský program N0222A120031) Kombinovaná
4017 N022231PV - Pomocné vědy historické a archivnictví (Navazující magisterský program N0222A120031) Prezenční
3840 N022301F - Filozofie (Navazující magisterský program N0223A100001) Prezenční
3888 N0288A100001 - Transkulturní komunikace (Navazující magisterský program N0288A100001) Prezenční
3861 N0511A03CZBR - Biologie a ekologie - spec. biologie rostlin (Navazující magisterský program N0588A030001) Prezenční
3862 N0511A03CZBZ - Biologie a ekologie - spec. biologie živočichů (Navazující magisterský program N0588A030001) Prezenční
3863 N0511A03CZEB - Biologie a ekologie - spec. experimentální biologie (Navazující magisterský program N0588A030001) Prezenční
4088 N0531A13CZAB - Chemie - spec. analýza biomolekul (Navazující magisterský program N0531A130003) Prezenční
3871 N0531A13CZBO - Chemie - spec. bioorganická chemie (Navazující magisterský program N0531A130003) Prezenční
3872 N0531A13CZTX - Chemie - spec. toxikologie a analýza škodlivin (Navazující magisterský program N0531A130003) Prezenční
3886 N0533A11CZKF - Fyzikální měření a modelování (Navazující magisterský program N0533A110049) Kombinovaná
3887 N0533A11CZPF - Fyzikální měření a modelování (Navazující magisterský program N0533A110049) Prezenční
3884 P0114D300002 - Hudební teorie a pedagogika (Doktorský program P0114D300002) Prezenční
4124 P0114D30xxyy - Digitální technologie v primárním a preprimárním vzdělávání (Doktorský program P0114D30xxyy) Kombinovaná
4125 P0114D30xxyy - Digitální technologie v primárním a preprimárním vzdělávání (Doktorský program P0114D30xxyy) Prezenční
3845 P022201A - Archeologie (Doktorský program P0222D120001) Kombinovaná
3844 P022201A - Archeologie (Doktorský program P0222D120001) Prezenční
4100 P022249PVH - Pomocné vědy historické (Doktorský program P0222D120049) Prezenční
4106 P022252H - Historie (Doktorský program P0222D120052) Kombinovaná
4105 P022252H - Historie (Doktorský program P0222D120052) Prezenční
4121 P0288Dx - Kulturní a duchovní studia (Doktorský program P0288Dxxyyyy) Kombinovaná
4122 P0288Dx - Kulturní a duchovní studia (Doktorský program P0288Dxxyyyy) Prezenční
3852 P031203AF - Politologie - specializace Africká studia (Doktorský program P0312D200003) Kombinovaná
3850 P031203AF - Politologie - specializace Africká studia (Doktorský program P0312D200003) Prezenční
4027 P0511D03CZPF - Biologie a ekologie (Doktorský program P0511D030047) Prezenční
3929 P0512D130007 - Toxikologie (Doktorský program P0512D130007) Prezenční
4078 P0588D11CZPF - Didaktika fyziky (Doktorský program P0588D110001) Prezenční
4001 P0688D14CZKF - Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (Doktorský program P0688D140009) Kombinovaná
4002 P0688D14CZPF - Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (Doktorský program P0688D140009) Prezenční

20.7.2024 - 17:35:06 Úvodní stránka