Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
rok 2021
Statistiky PZ 2021 - Programy

kód název programu
B0114A090004 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
B1802 Aplikovaná informatika (Bakalářský)
P1802 Aplikovaná informatika (Doktorský)
N1802 Aplikovaná informatika (Navazující magisterský)
B0222A120009 Archeologie (Bakalářský)
P0222D120001 Archeologie (Doktorský)
N7109 Archeologie (Navazující magisterský)
B0511A030001 Biologie a ekologie (Bakalářský)
P0511D030047 Biologie a ekologie (Doktorský)
N0588A030001 Biologie a ekologie (Navazující magisterský)
B0114A030004 Biologie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
B0231A090083 Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk (Bakalářský)
B0231A090082 Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk (Bakalářský)
B0231A090084 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk (Bakalářský)
B0231A090085 Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk (Bakalářský)
B0114A090005 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
N0688A140019 Datová věda (Navazující magisterský)
P0588D110001 Didaktika fyziky (Doktorský)
B0222P120030 Digitální historické vědy (Bakalářský)
B0413A050021 Ekonomika a management (Bakalářský)
N0413A050048 Ekonomika a management (Navazující magisterský)
B0114A300052 Etická výchova se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
P6101 Filozofie (Doktorský)
N0223A100001 Filozofie (Navazující magisterský)
B0223A100009 Filozofie a společenské vědy (Bakalářský)
B0114A090002 Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
P1701 Fyzika (Doktorský)
B0114A110004 Fyzika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
B0533A110005 Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika (Bakalářský)
N0533A110049 Fyzikální měření a modelování (Navazující magisterský)
B0114A310003 Grafická a intermediální tvorba (Bakalářský)
B0222A120001 Historické vědy (Bakalářský)
B7105 Historické vědy (Bakalářský)
P7105 Historické vědy (Doktorský)
N0222A120001 Historie (Navazující magisterský)
B0114A120001 Historie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
B0114A300054 Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
B0114A300055 Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
P0114D300002 Hudební teorie a pedagogika (Doktorský)
B0531A130003 Chemie (Bakalářský)
N0531A130003 Chemie (Navazující magisterský)
N0531A130004 Chemie (Navazující magisterský)
B0114A130004 Chemie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
P0688D140009 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (Doktorský)
B0688A140001 Informační management (Bakalářský)
B0688A140002 Informační management (Bakalářský)
N0688A140001 Informační management (Navazující magisterský)
N0688A140002 Informační management (Navazující magisterský)
B0114A140003 Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
B0232A090011 Jazyková a literární kultura (Bakalářský)
B0413P050030 Management cestovního ruchu (Bakalářský)
B0114A170006 Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
B0221A100009 Náboženská výchova (Bakalářský)
P0688D140002 Systémové inženýrství a informatika (Doktorský)
B0114A300058 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
B0214A310002 Textilní design (Bakalářský)
B0114A310001 Textilní tvorba (Bakalářský)
P0512D130007 Toxikologie (Doktorský)
B0288A100003 Transkulturní komunikace (Bakalářský)
N0288A100001 Transkulturní komunikace (Navazující magisterský)
N0114A110004 Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy (Navazující magisterský)
N0114A130003 Učitelství chemie a biologie pro střední školy (Navazující magisterský)
N0114A140003 Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy (Navazující magisterský)
N0114A170005 Učitelství matematiky a chemie pro střední školy (Navazující magisterský)
B0114A300063 Učitelství praktického vyučování (Bakalářský)
M0113A300002 Učitelství pro 1. stupeň základních škol (Magisterský)
N0114A300051 Učitelství pro 2. stupeň základních škol (Navazující magisterský)
B0112A300001 Učitelství pro mateřské školy (Bakalářský)
N0114A300053 Učitelství pro střední školy (Navazující magisterský)
N0114A300050 Učitelství pro ZUŠ - hra na nástroj a sólový zpěv (Navazující magisterský)
B0114A300057 Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
B0114A300056 Základy techniky se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
B0114A090001 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
N0112A300001 Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami (Navazující magisterský)
B0533A110006 Physical-Technical Measurement and Computer Technology (Bakalářský)
B6701 Politologie (Bakalářský)
P0312D200003 Politologie (Doktorský)
N6701 Politologie (Navazující magisterský)
N0222A120031 Pomocné vědy historické a archivnictví (Navazující magisterský)
B0114A090003 Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
B0215A310011 Sbormistrovství chrámové hudby (Bakalářský)
B0114A300061 Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
B0923A190001 Sociální patologie a prevence (Bakalářský)
N0111A190018 Sociální pedagogika (Navazující magisterský)
B0923P240001 Sociální práce (Bakalářský)
B0314A250008 Sociologie (Bakalářský)
B0114A300060 Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
B7507 Specializace v pedagogice (Bakalářský)
N7507 Specializace v pedagogice (Navazující magisterský)
B0111A190019 Speciální pedagogika (Bakalářský)
B0114A100001 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský)
P0688D140001 Systémové inženýrství a informatika (Doktorský)

15.6.2024 - 21:56:22 Úvodní stránka