Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 100 - 7501R023 - Náboženská výchova (Bakalářský program B7507) (Kombinovaná)
počet: 29
zúčastnili se: 21
splnili podmínky přijetí: 21
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 21
přijatí celkem: 21

Obor nemá písemné části zkoušky.

13.8.2020 - 2:20:22 Úvodní stránka