Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 101 - 2612R066 - Počítačová podpora v archivnictví (Bakalářský program B3928) (Kombinovaná)
počet: 19
zúčastnili se: 13
splnili podmínky přijetí: 13
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 12
přijatí celkem: 12

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 19 
nejlepší možný výsledek: 40 
nejlepší dosažený výsledek: 40 
průměrný výsledek: 17 
směrodatná odchylka: 13,4277589024109 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 18:54:18 Úvodní stránka