Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 113 - 7504R271 - Učitelství praktického vyučování (Bakalářský program B7507) (Kombinovaná)
počet: 51
zúčastnili se: 38
splnili podmínky přijetí: 33
nesplnili podmínky přijetí: 5
přijatí rovnou: 32
přijatí celkem: 32

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: UPP - Učitelství praktického vyučování (písemná)
počet zúčastněných: 38 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 117 
průměrný výsledek: 81 
směrodatná odchylka: 50,5907745480522 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 18:44:55 Úvodní stránka