Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 225 - 7202R001 - Jazyková a literární kultura (Bakalářský program B7310) (Kombinovaná)
počet: 67
zúčastnili se: 40
splnili podmínky přijetí: 39
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 36
přijatí celkem: 36

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: JLP - Jazyková a literární kultura
počet zúčastněných: 40 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 157 
průměrný výsledek: 109 
směrodatná odchylka: 92,8401139055742 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 21:58:26 Úvodní stránka