Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 243 - 1701T053 - Fyzikální měření a modelování (Navazující magisterský program N1701) (Kombinovaná)
počet: 11
zúčastnili se: 9
splnili podmínky přijetí: 9
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 6
přijatí celkem: 6

Obor nemá písemné části zkoušky.

12.7.2020 - 19:45:13 Úvodní stránka