Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 244 - 7105T021 - Historie (Navazující magisterský program N7105) (Kombinovaná)
počet: 19
zúčastnili se: 11
splnili podmínky přijetí: 10
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 10
přijatí celkem: 10

Obor nemá písemné části zkoušky.

12.7.2020 - 18:21:45 Úvodní stránka