Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 245 - 6701T021 - Politologie - africká studia (Navazující magisterský program N6701) (Kombinovaná)
počet: 15
zúčastnili se: 9
splnili podmínky přijetí: 9
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 9
přijatí celkem: 9

Obor nemá písemné části zkoušky.

12.7.2020 - 19:45:01 Úvodní stránka