Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 330 - 6731R029 - Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností (Bakalářský program B6731) (Kombinovaná)
počet: 52
zúčastnili se: 44
splnili podmínky přijetí: 32
nesplnili podmínky přijetí: 12
přijatí rovnou: 32
přijatí celkem: 32

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: USP - Písemná zkouška
počet zúčastněných: 44 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 168 
průměrný výsledek: 111 
směrodatná odchylka: 50,5706205588926 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

13.8.2020 - 2:21:47 Úvodní stránka