Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 3450 - 1802R001 - Aplikovaná informatika (Bakalářský program B1802) (Prezenční)
počet: 243
zúčastnili se: 174
splnili podmínky přijetí: 174
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 174
přijatí celkem: 174

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: MA - Matematika
počet zúčastněných: 174 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 52 
směrodatná odchylka: 40,3418380323057 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
10 25 30 40 40 50 55 60 65 95 100

12.7.2020 - 19:12:31 Úvodní stránka