Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 3451 - 6501R012 - Management cestovního ruchu - anglický jazyk (Bakalářský program B6208) (Kombinovaná)
počet: 116
zúčastnili se: 89
splnili podmínky přijetí: 89
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 48
přijatí celkem: 48

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: AJ - Anglický jazyk
počet zúčastněných: 92 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 50 
průměrný výsledek: 29 
směrodatná odchylka: 18,3049969535026 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
8 17 20 24 26 27 31 35 39 42 50

zkouška: VSZ - Všeobecné znalosti
počet zúčastněných: 89 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 46 
průměrný výsledek: 26 
směrodatná odchylka: 16,8646944324954 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
10 16 18 22 24 26 28 30 34 36 46

12.7.2020 - 19:45:26 Úvodní stránka