Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 3454 - 6501R012 - Management cestovního ruchu - anglický jazyk (Bakalářský program B6208) (Prezenční)
počet: 431
zúčastnili se: 355
splnili podmínky přijetí: 355
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 66
přijatí celkem: 66

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: AJ - Anglický jazyk
počet zúčastněných: 360 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 50 
průměrný výsledek: 31 
směrodatná odchylka: 16,9378489356593 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
8 19 24 26 28 31 34 36 40 44 50

zkouška: VSZ - Všeobecné znalosti
počet zúčastněných: 355 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 48 
průměrný výsledek: 28 
směrodatná odchylka: 14,9551215966916 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
6 18 22 24 26 28 30 32 34 38 48

12.7.2020 - 19:42:34 Úvodní stránka