Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 3457 - 6209R015 - Informační management (Bakalářský program B6209) (Kombinovaná)
počet: 64
zúčastnili se: 39
splnili podmínky přijetí: 39
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 39
přijatí celkem: 39

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: MA - Matematika
počet zúčastněných: 39 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 52 
směrodatná odchylka: 48,5942577992871 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 19:31:50 Úvodní stránka