Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 3458 - 6209R015 - Informační management (Bakalářský program B6209) (Prezenční)
počet: 217
zúčastnili se: 161
splnili podmínky přijetí: 161
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 161
přijatí celkem: 161

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: MA - Matematika
počet zúčastněných: 161 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 45 
směrodatná odchylka: 32,2971382135754 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
5 25 30 35 40 45 50 55 60 65 100

13.8.2020 - 2:20:40 Úvodní stránka