Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 3461 - 1802T001 - Aplikovaná informatika (Navazující magisterský program N1802) (Kombinovaná)
počet: 54
zúčastnili se: 39
splnili podmínky přijetí: 38
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 38
přijatí celkem: 38

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: INM - Informatika a matematika
počet zúčastněných: 39 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 45 
směrodatná odchylka: 36,470310826267 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 18:28:06 Úvodní stránka