Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 3462 - 1802T001 - Aplikovaná informatika (Navazující magisterský program N1802) (Prezenční)
počet: 36
zúčastnili se: 34
splnili podmínky přijetí: 32
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 32
přijatí celkem: 32

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: INM - Informatika a matematika
počet zúčastněných: 34 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 60 
směrodatná odchylka: 35,5044009033643 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 19:27:39 Úvodní stránka