Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 3464 - 6209T015 - Informační management (Navazující magisterský program N6209) (Prezenční)
počet: 72
zúčastnili se: 64
splnili podmínky přijetí: 57
nesplnili podmínky přijetí: 7
přijatí rovnou: 51
přijatí celkem: 52

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: EKN - Ekonomie
počet zúčastněných: 64 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 30 
průměrný výsledek: 20 
směrodatná odchylka: 10,3493791919227 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
9 11 14 16 17 19 23 29 30 30 30

zkouška: INF - Informatika
počet zúčastněných: 64 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 60 
průměrný výsledek: 34 
směrodatná odchylka: 21,4152695414102 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
6 15 18 22 26 29 33 39 60 60 60

zkouška: MNG - Management
počet zúčastněných: 64 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 30 
průměrný výsledek: 23 
směrodatná odchylka: 9,76961168624424 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
10 18 20 22 22 22 24 26 30 30 30

12.7.2020 - 17:53:16 Úvodní stránka