Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 3479 - 6208R113 - Finanční management - německý jazyk (Bakalářský program B6208) (Prezenční)
počet: 8
zúčastnili se: 7
splnili podmínky přijetí: 7
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 1
přijatí celkem: 1

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CPB - Celkový počet bodů
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 65 
průměrný výsledek: 37 
směrodatná odchylka: 18,9472953214964 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: MA - Matematika
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 14 
průměrný výsledek:
směrodatná odchylka: 4,13828016840178 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: MAX - Matematika - přepočtené body
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 35 
průměrný výsledek: 17 
směrodatná odchylka: 10,3457008944336 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: NJ - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 30 
průměrný výsledek: 19 
směrodatná odchylka: 9,47237792207125 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 18:00:25 Úvodní stránka