Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 363 - 7105R052 - Archivnictví - historie (Bakalářský program B7105) (Prezenční)
počet: 35
zúčastnili se: 26
splnili podmínky přijetí: 22
nesplnili podmínky přijetí: 4
přijatí rovnou: 18
přijatí celkem: 18

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 35 
nejlepší možný výsledek: 40 
nejlepší dosažený výsledek: 35 
průměrný výsledek: 20 
směrodatná odchylka: 12,7341417986034 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 18:15:07 Úvodní stránka