Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 366 - 7105R001 - Archeologie (Bakalářský program B7109) (Prezenční)
počet: 36
zúčastnili se: 24
splnili podmínky přijetí: 18
nesplnili podmínky přijetí: 6
přijatí rovnou: 14
přijatí celkem: 14

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 36 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 88 
průměrný výsledek: 31 
směrodatná odchylka: 25,2094314116516 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 21:54:38 Úvodní stránka