Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 368 - 7504R002 - Biologie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1101) (Prezenční)
počet: 6
zúčastnili se: 6
splnili podmínky přijetí: 5
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 4
přijatí celkem: 4

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 137 
průměrný výsledek: 114 
směrodatná odchylka: 19,1521684295945 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 21:54:13 Úvodní stránka