Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 3701 - 7503T166 - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - etická výchova (Navazující magisterský program N7504) (Prezenční)
počet: 3
zúčastnili se: 2
splnili podmínky přijetí: 1
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 1
přijatí celkem: 1

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 2EP - Etická výchova
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 81 
průměrný výsledek: 69 
směrodatná odchylka: 9,79795897113271 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 17:38:44 Úvodní stránka