Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 371 - 7504R002 - Biologie se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1701) (Prezenční)
počet: 3
zúčastnili se: 2
splnili podmínky přijetí: 1
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 1
přijatí celkem: 1

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: BIP - Biologie písemná zkouška
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 97 
průměrný výsledek: 79 
směrodatná odchylka: 58,8759288674073 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 18:06:40 Úvodní stránka