Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 3769 - 7105V021 - Historie (Doktorský program P7105) (Kombinovaná)
počet: 5
zúčastnili se: 5
splnili podmínky přijetí: 3
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 3
přijatí celkem: 3

Obor nemá písemné části zkoušky.

12.7.2020 - 19:26:04 Úvodní stránka