Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 3774 - 7504T338 - Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ (Navazující magisterský program N7507) (Prezenční)
počet: 14
zúčastnili se: 11
splnili podmínky přijetí: 10
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 7
přijatí celkem: 7

Obor nemá písemné části zkoušky.

1.4.2020 - 20:19:31 Úvodní stránka