Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 381 - 6101R029 - Filozofie a společenské vědy (Bakalářský program B6101) (Prezenční)
počet: 60
zúčastnili se: 48
splnili podmínky přijetí: 23
nesplnili podmínky přijetí: 25
přijatí rovnou: 17
přijatí celkem: 17

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 60 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 78 
průměrný výsledek: 32 
směrodatná odchylka: 19,5331911257622 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
0 0 14 31 33 35 38 42 48 54 78

12.7.2020 - 17:45:25 Úvodní stránka